Menneskerettighetskurs
Tilbake til forsiden Site map Informasjon Linker Kontakt Oss Skriv ut English

Ved fullført kurs kan du teste deg selv. For å få diplom må du ha over 50 poeng.

 

 

 

Kurset er utviklet av Helsingforskomiteen v/informasjonsleder Lillian Hjorth.
Eksamen laget av Silja Nordahl

LINKER

Menneskerettigheter
Nasjonale organisasjoner og aktører

Amnesty International, Norge
Antirasistisk senter
Christian Michelsens Institutt
Det norske Menneskerettighetshuset
Det norske Nobelinstitutt
Flyktningrådet
FN-sambandet
FOKUS: Forum for kvinner og utviklingsspørsmål
Human-Etisk Forbund
"Human Rights Portal"
Senter for menneskerettigheter (SMR) (tidl. Institutt for menneskerettigheter)
Kirkens Nødhjelp
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
"menneskerettigheter.no"
Nansenskolen
NOAS: Norsk Organisasjon for Asylsøkere
Norges Røde Kors
Norsk Folkehjelp
Norsk PEN
Norsk senter for menneskerettigheter (tidl. Institutt for menneskerettigheter)
Raftohuset
Redd Barna
Senter mot etnisk diskriminering
Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Internasjonale uavhengige organisasjoner

Amnesty International
Association for the Prevention of Torture
Coalition for the establishment of an International Criminal Court (CICC)
En annen bra side om Den internasjonale straffedomstolen:
Den internasjonale Helsingforsføderasjonen (IHF) (+ linker til de nasjonale Helsingforskomiteene)
Det Danske Center for Menneskerettigheder
Human Rights Watch
International Society for Health and Human Rights (ISHHR)
Lawyers Committee for Human Rights (LCHR)
Memorial, russisk menneskerettighetsorganisasjon
Minority Rights Group International (MRG)
www.menneskeret.dk (nettsted om menneskerettigheter i Danmark og Europa)

Internasjonale mellomstatlige organisasjoner

FNs hovedsside
FNs høykommissær for menneskerettigheter
OSSE
EU (monitoring EU Accession: full resource pages on human rights in the candidate states, daily news, policy analysis...etc)
Europarådet
Organisasjonen av amerikanske stater (OAS)
Organisasjonen for afrikansk enhet (OAU)
African Human Rights Resource Center

Internasjonale spørsmål
Nasjonale aktører

Den norske Atlanterhavskomité
"Balkan News"
FNs utviklingsprogram, nordisk kontor

 


2004 - 2016 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS