Menneskerettighetskurs
Tilbake til forsiden Site map Informasjon Linker Kontakt Oss Skriv ut English

Ved fullført kurs kan du teste deg selv. For å få diplom må du ha over 50 poeng.

 

 

 

Kurset er utviklet av Helsingforskomiteen v/informasjonsleder Lillian Hjorth.
Eksamen laget av Silja Nordahl

3.4 KVINNER

Opp gjennom historien har kvinner blitt diskriminert og ikke hatt samme rettigheter som menn. Kvinner fikk stemmerett senere enn menn, og har ikke hatt samme mulighet til skolegang, arbeid, lønn og eiendom.

Allerede i FN- pakten blir det slått fast at kvinner har like rettigheter som menn. Også i Verdenserklæringen fra 1948 blir dette understreket. I 1946 opprettet FN en egen kvinnekommisjon som skulle overvåke og fremme kvinners rettigheter. Et hovedmål har vært å synliggjøre de områdene der kvinner ikke er behandlet likt med menn. I 1952 vedtok FN Konvensjonen om kvinners politiske rettigheter og i 1979 kom Konvensjonen om å avskaffe alle former for diskriminering av kvinner (Kvinnekonvensjonen). Konvensjonen er det viktigste redskapet i arbeidet for å bedre kvinners stilling i alle deler av verden. I konvensjonen sies det at:

”Staten skal treffe tiltak for å endre menns og kvinners sosiale og kulturelle adferdsmønstre med sikte på å avskaffe fordommer og skikk og bruk og all annen praksis som bygger på forestillingen om at det ene kjønn er mer eller mindre verdt enn det andre, eller på stereotype roller for kvinner og menn.”

I dag har 189 stater, nesten alle av FNs medlemsland, ratifisert Kvinnekonvensjonen. Jenter og kvinner har aldri hatt et bedre menneskerettighetsvern enn i dag. Så ser vi da også at situasjonen for jenter og kvinner i Norge og internasjonalt har bedret seg på mange områder de siste årene. Flere jenter begynner og fullfører skolen, de har stemmerett og deltar i det politiske liv mer enn noen gang før.

Like fullt gjenstår det mange utfordringer. Fremdeles ser vi at jenter og kvinner blir behandlet annerledes enn menn. De har lavere lønn, lavere utdannelse og deltar ikke på lik linje med menn i næringslivet. Det er også store forskjeller mellom landene. Særlig i fattige land lever mange jenter og kvinner et hardt og vanskelig liv. De kan være utestengt fra skolegang, utdannelse, yrkes- og politisk liv og bli diskriminert i ekteskap og familie. Tvangsekteskap, omskjæring og ikke like muligheter som menn til å få skilsmisse er eksempler på overgrep som skjer i mange land i dag, også i Norge.

-Hvert eneste år, anslås det at mellom 8.000 og 16 000 kvinner blir utsatt for voldtekt eller forsøk på voldtekt i Norge. Bare én av ti voldtekter anmeldes. Åtte av ti voldtekter som faktisk anmeldes, henlegges av politiet.

 

- i England 1972 ble det første krisesenteret for kvinner åpnet

 

- i Nigeria 2000 ble en 17 år gammel jente dømt til 180 piskeslag fordi hun hadde blitt gravid etter
voldtekt

 

 

Visste du at i Norge hadde mannen helt frem til 1868 en lovfestet rett til å utøve vold mot sin kone hvis hun ikke oppførte seg slik som han ønsket?

 

2004 - 2016 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS

ルイヴィトン 激安 コーチ 激安 プラダ 激安 グッチ 激安 UGG 激安