Menneskerettighetskurs
Tilbake til forsiden Site map Informasjon Linker Kontakt Oss Skriv ut English

Ved fullført kurs kan du teste deg selv. For å få diplom må du ha over 50 poeng.

 

 

 

Kurset er utviklet av Helsingforskomiteen v/informasjonsleder Lillian Hjorth.
Eksamen laget av Silja Nordahl

5.0 MENNESKERETTIGHETER I HVERDAGSLIVET

Hver eneste dag forteller aviser og TV om brudd på menneskerettighetene. Funksjonshemmede, homofile eller flyktninger kan bli diskriminert i Norge, eller det kan være nyheter fra utlandet om kriger med grove overgrep mot kvinner og barn. Det kan være nød og sult eller bygging av murer som skal skille mennesker.

Kanskje du da tenker at dette med menneske-rettigheter er vanskelig - at det handler om politikk og den store verden - og at det derfor ikke har noe særlig med deg og din hverdag å gjøre. Dette er både riktig og galt.

Det er riktig at menneskerettigheter er et komplisert juridisk fagfelt. På den annen side er det viktigste budskapet at alle mennesker har det samme menneskeverd og at ingen skal diskrimineres på grunn av kjønn, hudfarge, nasjonalitet, religion eller andre kjennetegn. Mange mener at dette er enkelt å forstå fordi det samsvarer med oppfatningen av rettferdighet og hva som er rett og galt for de aller fleste av oss. Menneskerettighetene er derfor noe du kan bruke i din hverdag.

Norge er et flerkulturelt samfunn, i likhet med de fleste andre land i verden. Samfunnet består av mange slags mennesker med ulik kulturell og nasjonal bakgrunn, religiøs tilhørighet og seksuell legning. En av de viktigste utfordringene er å finne en felles måte å leve sammen på, med respekt for ulikhetene. Økt respekt for menneskerettighetene kan bidra til å nå dette målet. Derfor er det viktig at alle mennesker, unge som gamle, vet hva menneskerettigheter er. I diskusjoner på skolen, i storsamfunnet og i familien kan du si i fra når du opplever urettferdighet og ser at mennesker blir diskriminert. Det at du sier i fra gjør en stor forskjell.

- i Norge 2009 antas det at rundt 100 000 mennesker er utsatt for mobbing. Dette utgjør 5% av befolkningen. Mobbing varer gjerne i flere år dersom ikke tiltak iverksettes. Mobbing foregår i alle bransjer, men særlig i store mannsdominerte arbeidsmiljøer, som for eksempel industri.

 

 

Visste du at mer enn halvparten av Norges befolkning er aktive i ideelle, politiske og andre organisasjoner og foreninger?

Kartlegginger viser at rundt 10 til 11 prosent av elevene i norsk grunnskole regelmessig blir mobbet. Dette utgjør to til tre elever i en klasse på 25.  På landsbasis utgjør antallet rundt 63.000 elever

 

2004 - 2016 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS

ルイヴィトン 激安 コーチ 激安 プラダ 激安 グッチ 激安 UGG 激安